DOMU PĒRLES

IZDEVNIECĪBA

PIETEIKTIES
PIETEIKTIES
PIETEIKTIES
 
 

Pakalpojumi

KOPKRĀJUMUS

Kopkrājumā piedalās 3-7 autori, katram autoram 15-35 lpp darbiem, grāmatas pārsvarā tiek sagatavotas mīkstajos vākos. Pēc autoru vēlmēm arī cietajos vākos.

AUTORGRĀMATAS

Dažādos izmēros, gan cietos, gan mīkstos vākos, gan priecīgi krāsainas, gan korekti melnbaltas. Vienā vai vairākos eksemplāros. Vēlamais lappušu skaits, sākot ar 36.lpp.

KĀ ARĪ...

Piedāvājam maketēšanas, korekcijas, rediģēšanas pakalpojumus latviešu valodā un literārās konsultācijas autoriem.

Izdodam grāmatas mazās tirāžās arī pēc jūsu sagatavota maketa.

Cart