DOMU PĒRLES

IZDEVNIECĪBA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reizēm jau nevajag nemaz

tik daudz... Tik vien kā

no dvēseles dvēselei...

/D.D.Solovjeva/

2019. gads

Labs darbiņš, kas padarīts...

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

Cart